Aby zapisać się na listę naszego newslettera, prosimy podać swój adres email:

 

e-Polityka.pl - Strona Główna Serwisu


FAQFAQ  SzukajSzukaj  UżytkownicyUżytkownicy  GrupyGrupy
RejestracjaRejestracja  ZalogujZaloguj

Poprzedni temat «» Następny temat
Polacy winni, Niemcy nie...

Kto jest g??wnym winowajcom zbrodni holocaustu?
Niemcy
75%
 75%  [ 6 ]
Polacy
0%
 0%  [ 0 ]
Polacy i nazi?ci
25%
 25%  [ 2 ]
Głosowań: 8
Wszystkich Głosów: 8

Autor Wiadomość
Marecki
[Usunięty]

Wysłany: 2006-04-09, 19:21   

Problem mozna por?wna? do sytuacji kiedy ka?dego Rosjanina nazywa si? pijakiem, Polaka z?odziejem, Anglika snobem... czy jestes kamilos z?odziejem? Najbardziej mnie denerwuj? okre?lenia typu "zawsze", "bez przerwy", "wszyscy"... Ludzie maj? tendencj? do uogolniania i podci?gania pod pewne kryteria ca?ych ?rodowisk, narod?w, spo?ecze?stw. Przecie? tak na prawd? zwyk?e niemieckie szaraczki nie zdawa?y sobie sprawy ?e prowadzona jest eksterminacja, proces norymberski to by? dla nich szok, zreszt? tak samo dla zachodnich przyw?dc?w, kt?rzy nawet po doniesieniach polskiego wywiadu poddawali t? informacj? w w?tpliwo??.
Winne s? jednostki a nie narody. Spraw? mo?naby nazwa? w tan spos?b: "W?r?d kat?w morduj?cych ludno?? Europy w obozach ?mierci najwi?ksz? ich cz??? stanowili ludzie pochodzenia niemieckiego, polskiego, ?ydowskiego, ukrai?skiego... itd. itp."
Zreszt? nies?uszne jest ci?g?e powtarzanie o holocauscie ludno?ci ?ydowskiej. Tam mordowano ludzi z ca?ej Europy, zas?uguj? na pami?? o nich...
 
 
Forum Bot
Reklama


Wysłany: Dzisiaj 12:41   

 
 
brat_z_Polski
[Usunięty]

Wysłany: 2006-04-09, 22:51   

Cytat:
"Polski rz?d chce redefiniowa? histori? poprzez zmian? nazwy" - pisze w og?oszonym w pi?tek o?wiadczeniu Maram Stern, urz?duj?cy w Brukseli zast?pca sekretarza generalnego ?wiatowego Kongresu ?yd?w (WJC). "Mimo ?e ob?z zosta? zbudowany i by? prowadzony przez Niemc?w, wszyscy w okolicy wiedzieli o jego istnieniu, a z miejscowych mieszka?c?w rekrutowano robotnik?w. Rz?d w Warszawie chce histori? Polski odseparowa? od historii Auschwitz i da? do zrozumienia, ?e Polska nie odgrywa?a ?adnej roli w obozie" - g?osi o?wiadczenie.


Cytat pochodzi z:
http://serwisy.gazeta.pl/...86,3268636.html

Zaznaczy?em fragment, kt?ry ?wiadczy o tym, ?e obecnie dzia?aj?ce w WJC pokolenie niewiele si? nauczy?o z historii Holocaustu. Ma?o tego: Maram Stern chyba ze swoimi rodzicami (kt?rzy byli w Aushwitz!) nie rozmawia?!! W KL Aushwitz NIE PRACOWALI Polacy!! Po co? Ob?z NIE POTRZEBOWA? zewn?trznego personelu, to by?o jedno z za?o?e? jego istnienia.

Druga rzecz, to czy ?yj?cy wok?? obozu Polacy wiedzieli o nim. Tak, wiedzieli! Nie wiedzieli jednak co si? w nim dzia?o! Ma?o tego: gdy informacje o obozie dotar?y do Londynu, to nie chciano wierzy? w nie! No ale pan Stern wie lepiej, ?e Polacy: wiedzieli i pracowali :evil:
w KL Aushwitz. Na tej podstawie stara si? zrzuci? win? za Holocaust, w cz??ci odpowiadaj?cej obozowi Aushwitz, na Polak?w.

Jako? tak si? sta?o, ?e nie m?wi si? o innych obozach koncentracyjnych, w szczeg?lno?ci tych, kt?re zlokalizowane by?y na terenie Niemiec. Funkcjonowa?y one ju? przed wojn? - trudno by?oby win? za nie zwali? na Polak?w. A w nich r?wnie? gin?li ?ydzi (g??wnie niemieccy), ale i Polacy (m?j dziadek zgin?? w Mauthausen). O tych obozach zapanowa?a dziwna cisza :shock: Mo?e warto by?oby przypomnie? o tym panu Sternowi i innym (np. Szymonowi Inkowskiemu)?

[ Dodano: 2006-04-10, 00:54 ]
Pytanie do Sz. Inkowskiego:

Maram Stein twierdzi, ?e Polacy s? wsp??winni, bo
Cytat:
wszyscy w okolicy wiedzieli o jego (obozu) istnieniu
Co zatem z ?ydami niemieckimi, kt?rzy wiedzieli (bo mieszkali niedaleko, bo mieli znajomych i krewnych, kt?rzy mieszkali niedaleko) o obozach w III Rzeszy, kt?re powsta?y przed wrze?niem '39? Czy Oni (?ydzi) s? te? wsp??winni??

Jako, ?e Aushwitz, najbardziej znany ob?z znadowa? si? na ziemiach polskich i ob?z ten jest obecnie najcz??ciej przywo?ywanym w kontek?cie Holocaustu, to pr?buje si? cz??? winy (albo i ca??) przypisa? Polakom. Najbardziej dziwi to, ?e robi? tak r?wnie? ?ydzi, kt?rzy powinni wiedzie?, jak by?o, kto ten ob?z wybudowa?, zarz?dza? i czerpa? korzy?ci. Kto w ko?cu wymysli system KL i czemu one mia?y s?u?y?. ?ydzi te? powinni przesta? udawa?, ?e w KL Aushwitz i w innych KL zgin?li tylko ?ydzi!! :evil: Zgin?li tam i Polacy, i Romowie, i Francuzi, i Niemcy (tak, tak! Niemcy!). Kr?tka pami????
 
 
Marcin Adamczyk 


Dołączył: 16 Sty 2006
Posty: 45
Skąd: Kwidzyn
Wysłany: 2006-04-10, 14:39   

Nie neguje zbrodni holocaustu, ale okre?lanie ?e dokonali tego Polacy jest przeginaniem pa?y. W ka?dym kraju zdarzali si? zdrajcy. Jakby?my nazwali kolaboruj?cych z nazistami Chorwat?w, albo masow? kolaboracj? we Francji??? Oni si? nie przyczynili do tej zbnrodni???
_________________
Przeżyliśmy trzy zabory, przeżyjemy i Kaczory...
 
 
 
mek
[Usunięty]

Wysłany: 2006-04-10, 16:44   

Witam,

Chyba oczywist? spraw? jest, ?e g??wnym winowajc? holocaustu s? nazistowskie Niemcy. Negowa? to mo?e tylko Szymon Inkowski[1] (prowokator z pl.soc.polityka), ale stosuj?c jego retoryk? mozna uzna?, ?e g??wnym winowajc? holocaustu s? ?ydzi - bo gdyby ?yd?w nie by?o to nie by?oby holocaustu.

Pewne jest, ?e po?YDeczny idiota Inkowski zag?osowa? za tym ?e to 'Polacy i nazi?ci[2]' s? g??wnymi winowajcami holocaustu.. Ale kto jeszcze? Mo?e ten kto? wyja?ni? mi udzia? Polak?w w holocau?cie w/g tego czego nauczaj? w Izraelu?

[1] Inkowski ?eby oczerni? nasz nar?d (on nie jest Polakiem!) zacznie nied?ugo nam wmawia?, ?e wy??cznie Polacy odpowiedzialni s? za holocaust, bo np. Hitler by? raz w Polsce.
[2] Czemu w odpowiedzi sugeruje si?, ?e za holocaust odpowiedzialny jest nar?d Polski i cz??? narodu Niemieckiego (nazi?ci)?

Ps. Prosz? o umieszczenie w sondzie odpowiedzi:

?ydzi
Niemcy i ?ydzi
Polacy, Niemcy i ?ydzi
 
 
Misza 
Wojewoda
Dzielnicowy:)Dołączył: 03 Gru 2005
Posty: 16776748
Skąd: Naturalnie z Pomorza
Wysłany: 2006-04-10, 17:12   

A ja domagam si? w ankiecie
?ydzi (bo chcieli by?) Niemcy (bo nie chcieli ?eby ?ydzi byli)
Niemcy i Meksykanie
Cykli?ci, ?ydzi i Niemcy
Lud Bajabongo

Tak na powa?nie trzeba sobie odpowiedzie? tak?e na pytania - czy ideologia nazistowska by?a ograniczona jedynie do III Rzeszy?
Czy w?r?d ludno?ci polskiej ( i nie tylko, ale t? si? g??wnie zajmujemy) nie znajdowa?y si? jednostki, kt?re dla w?asnych korzy?ci wydawa?y Niemcom ?yd?w? (chcia?bym przypomnie?, ?e jednostki takie by?y skazywane na ?mier? przez polskie pa?stwo podziemne, wi?c raczej nie znajdzie si? idiota, kt?ry by to negowa?).
Ale musimy tak?e rozdzieli? dwie kwestie - planowania i wykonywania.
Plan Holocaustu jest oczywi?cie dzie?em Niemc?w, a ?ci?lej rzecz ujmuj?c nazist?w, bo nie wszyscy Niemcy si? z tym zgadzali, a wielu nie mia?o o tym poj?cia.
Rzecz druga - wykonanie. I tu ju? sprawa si? zag?szcza, bo w tej kwestii udzia? bra?o bardzo wielu ludzi, r??nych narodowo?ci i z r??nych pobudek. Zamykanie tej kwestii jedynie w kr?gu niemieckim to fa?szowanie historii.
_________________
UPR! UPR! UPR! Dwa procent! Dwa procent! Dwa procent!
 
 
 
Jacek
[Usunięty]

Wysłany: 2006-04-10, 18:39   

Zgadzam si? z tym co napisa? brat z Polski.

To co robi WJC jest naprawd? niem?dre i smutne.
 
 
szymon.inkowski
[Usunięty]

Wysłany: 2006-04-10, 22:04   

Cytat:
Pytanie do Sz. Inkowskiego: Maram Stein twierdzi, ?e Polacy s? wsp??winni, bo
Cytat:
wszyscy w okolicy wiedzieli o jego (obozu) istnieniu
Co zatem z ?ydami niemieckimi, kt?rzy wiedzieli (bo mieszkali niedaleko, bo mieli znajomych i krewnych, kt?rzy mieszkali niedaleko) o obozach w III Rzeszy, kt?re powsta?y przed wrze?niem '39? Czy Oni (?ydzi) s? te? wsp??winni??


Nale?y odr??ni? obozy koncentracyjne od oboz?w zag?ady. Te pierwsze powstawa?y w Niemczech ju? w 1933r. i s?u?y?y g??wnie do wi?zienia opozycji politycznej. Te drugie istnia?y de facto tylko na ziemiach polskich. W pierwszych ludzie umierali do?? rzadko. W drugich mordowano na skal? przemys?ow?...

--
Szymon Inkowski
http://plsocpolityka.blog.onet.pl
 
 
brat_z_Polski
[Usunięty]

Wysłany: 2006-04-10, 22:59   

szymon.inkowski napisał/a:
Nale?y odr??ni? obozy koncentracyjne od oboz?w zag?ady. Te pierwsze powstawa?y w Niemczech ju? w 1933r. i s?u?y?y g??wnie do wi?zienia opozycji politycznej. Te drugie istnia?y de facto tylko na ziemiach polskich.


Byzydura!! Obozy wszystkie nazywa?y si? "KL" i mia?y zapewni? III Rzeszy tani? si?? robocz?. Wi??niowie KL Aushwitz i jego filii pracowali w zak?adach chemicznych w O?wi?cimiu (produkcja benzyny syntetycznej Sintina, w zak?adach chemicznych w Gliwicach (Gleiwitz), gdzie produkowano sadz? i kt?re nale?a?y do koncernu Degussa, wytw?rcy Zyklonu B, w zak?adach metalowych w Gliwicach, gdzie przerabiano samochody z nap?du benzynowego na tzw. Holzgas, w K?dzierzynie w zak?adach chemicznych, gdzie produkowano Sintin? i sk?adniki paliwa do rakiet, wi??niowe budowali te? drog? do Kijowa, kt?r? obecnie biegnie A4, ....... D?ugo mam wymienia?, by Ci pokaza?, ?e Aushwitz NIE BY? pomy?lany jako maszynka do zabijania ?yd?w, lecz do wykorzystania taniej si?y roboczej??????? Czy ?ydowski punkt widzenia przys?oni? Ci wszystko? Czy mam Ci przypomnie?, ?e m?j dziadek zgin?? w Mauthausen, gdzie zapewne te? pracowa? w jakiej? fabryce, podobnie jak wi??niowie Aushwitz?

Ilo?? ofiar oboz?w takich jak Aushwitz, to wynik wielu czynnik?w: wycie?czaj?cej pracy ponad si?y, g?odowych racji ?ywno?ciowych, fatalnego stanu sanitarnego (epidemie, szczeg?lnie dezynterii) oraz traktowania wi??ni?w jak towaru, jak niewolnik?w, co owocowa?o wst?pn? selekcj? na przydatnych i nieprzydatnych. Tych ostatnich od razu u?miercano. I ten fakt si? wyolbrzymia, tworz?c teori? o obozach zag?ady

Niemcy byli pragmatyczni a? do b?lu - nie wydaliby z?amanego feniga, by odizolowa? jakichkolwiek ludzi - ?yd?w, Polak?w, Rosjan, wrog?w politycznych - i nie wyci?gn?? go z powrotem.

szymon.inkowski napisał/a:
W drugich mordowano na skal? przemys?ow?...


Nieprawda, ?aden z oboz?w nie mia? na celu jedynie zabijania! KL, to system dostarczania taniej si?y roboczej. Nak?adaj?c na to polityk? eksterminacji ?yd?w i narod?w Europy wschodniej mamy efekt w postaci milion?w zabitych tam ludzi.

Jeszcze raz i wyra?nie: obozy koncentracyjne, gdziekolwiek by?y , nie powstawa?y w celu unicestwienia narodu ?ydowskiego, lecz w celu dostarczenia taniej si?y roboczej.

Szymon, nie b?d? za?lepiony ?ydowsk? propagand?, kt?ra czyni z Twojego narodu jedyn? i najwi?ksz? ofiar? II Wojny ?wiatowej! Polska straci?a 6 milion?w obywateli, Rosja ponad 20 milion?w, Niemcy ok. 12 milion?w!!!!
 
 
szymon.inkowski
[Usunięty]

Wysłany: 2006-04-10, 23:27   

Cytat:
D?ugo mam wymienia?, by Ci pokaza?, ?e Aushwitz NIE BY? pomy?lany jako maszynka do zabijania ?yd?w, lecz do wykorzystania taniej si?y roboczej


Przejed? si? kiedy? do O?wi?cimia, udaj si? do administracji obiektu 'KL Auschwitz', i zapytaj si? o specyfik? tego obozu. Dowiesz si?, ?e ob?z ten by? "obozem zag?ady", lub "obozem ?mierci" co oznacza, ?e niemal wszystkie czynno?ci ??cznie z prac?, dawkowaniem ?ywno?ci, utrzymywaniem higieny itp by?y obliczone na biologiczne wyniszczenie.

Tutaj wklejam ci wi?cej szczeg???w: (zwr?? uwag? na rozr??nienie oboz?w koncentracyjnych i oboz?w zag?ady, bo ono jest tu kluczowe)

Obozy koncentracyjne i pochodne:

Konzentrazionslager (pl. obozy koncentracyjne) podstawowe plac?wki ca?ego systemu, z podobozami i oddzia?ami roboczymi. Klasycznymi przyk?adami s?: Dachau, Mauthausen-Gusen, Stutthof;

Arbeitslager (pl. obozy pracy przymusowej) – powstawa?y na og?? najpierw jako komanda zewn?trzne. Stanowi?y obozy pracy, najcz??ciej w przemy?le zbrojeniowym, kamienio?omach i kopalniach, by?y powi?zane z du?ymi obozami koncentracyjnymi. Zobacz np. zesp?? oboz?w projektu Riese;

Kriegsgefangenenlager (pl. niemieckie obozy jenieckie 1939-1945) - dla je?c?w wojennych, tzw. r?wnie? oflagi i stalagi;

wi?zienia policyjne - np. Fort VII w Poznaniu, Pawiak w Warszawie;

obozy germanizacyjne - dla dzieci i m?odzie?y;

obozy przesiedle?cze i przej?ciowe - przeznaczone dla cywilnych os?b internowanych oraz zak?adnik?w, w ostatnich latach wojny r?wnie? pe?ni?y funkcj? oboz?w zbiorczych w rozwini?tej logistyce transport?w ?yd?w do docelowych oboz?w i o?rodk?w zag?ady.

Obozy zag?ady:

Vernichtungslager (pl. obozy unicestwienia) - o?rodki i obozy zag?ady - w kt?rych dokonywano ludob?jstwa g??wnie ?yd?w (Holocaust) od ko?ca 1941 roku w komorach gazowych za pomoc? gazu Cyklon B lub spalin. W sumie wymordowano w takich obozach ponad 2,5 mln. os?b. Najwa?niejszymi by?y Birkenau, Kulmhof, Treblinka, Sobibor i Belzec. Ostatnie trzy nosi?y oficjaln? nazw? Sonderkommando SS (pl. Specjalne komanda SS).
 
 
brat_z_Polski
[Usunięty]

Wysłany: 2006-04-12, 09:16   

Szymon Inkowski: m?wimy o Auschwitz, a nie o Sobiborze, Kulmhof czy Be??cu. To Auschwitz jest przedmiotem wniosku do UNESCO i o nim m?wi Maram Stern. Dowcip polega na tym, ?e nazwy oboz?w zag?ady, wymienione przez Ciebie praktycznie nie pojawiaj? si? w publikacjach zachodnich, przynajmniej w tych powierzchownie traktuj?cych problem Holocaustu i odpowiedzialno?ci za?. Auschwitz jest nazw? sztandarow? i o ni? toczy si? sp?r, Jednak nawet dla WJC nie jest jasne, jaki status KL Auschwitz mia?: nie by? wsp?lnym projektem niemiecko-polskim, jak zreszt? ?aden z pozosta?ych oboz?w koncentracyjnych. Dziwi mnie jak niekompetentny w tej sprawie wydaje si? Maram Stern - to on tu powinien by? superkompetentnym fachowcem! I jako taki powinien rozumie? przes?anki, na kt?rych opiera? si? rz?d RP, a nie podwa?a? wy??czno?? niemieckiej odpowiedzialno?ci za Auschwitz! Jeszcze krok w tym kierunku i b?dzie go (Sterna) oskar?y? o k?amstwo!

Podzia? przedstawiony przez Ciebie, z tego co wiem, jest czysto formalny i przeprowadzony przez historyk?w i nie istnia? w nomenklaturze niemieckiej. Ale mo?e si? myl??

I jeszcze jedno, ?eby nie by?o w?tpliwo?ci: nie jestem antysemit?, mam przyjaci?? moj?eszowego wyznania i koleg?w ze studi?w (teraz troch? daleko - w RPA i USA). Do narodu ?ydowskiego ?ywi? szacunek i podziw dla wielowiekowej, skutecznej d??no?ci do zachowania jedno?ci kulturowej - chapeau bas: uda?o si? mimo rozproszenia. Nie jestem ksenofobem. Jestem jednak przeciw specyficznej optyce przejawiaj?cej si? czasem w wypowiedziach ?yd?w, z kt?rej to wynika jakie? u?alanie si? nad sob? (nad ?ydami) i przekonanie o wyj?tkowo?ci narodu ?ydowskiego. Chyba dzi? nie mo?na ju? przyj?? takiego punktu widzenia, to nie czasy starotestamentowe!
 
 
mek
[Usunięty]

Wysłany: 2006-04-12, 09:24   

brat_z_Polski napisał/a:
I jeszcze jedno, ?eby nie by?o w?tpliwo?ci: nie jestem antysemit?, mam przyjaci?? moj?eszowego wyznania [...]


T?umaczysz si? bo wiesz, ?e jak z ?ydem si? nie zgadzasz tzn, ?e jeste? antysemit? czy mo?e masz jaki? inny pow?d?
 
 
brat_z_Polski
[Usunięty]

Wysłany: 2006-04-12, 10:04   

mek napisał/a:
T?umaczysz si? bo wiesz, ?e jak z ?ydem si? nie zgadzasz tzn, ?e jeste? antysemit? czy mo?e masz jaki? inny pow?d?


Primo: nie t?umacz? si?, bo nie mam z czego!

Secundo: sugerujesz, ?e ktokolwiek t?umacz?cy si? z niezgadzania si? z pogl?dami ?yda b?dzie przeze? pos?dzony o antysemityzm? To krzywdz?ce dla ?yd?w!! :mrgreen:
 
 
mek
[Usunięty]

Wysłany: 2006-04-12, 10:27   

brat_z_Polski napisał/a:
Sugerujesz, ?e ktokolwiek t?umacz?cy si? z niezgadzania si? z pogl?dami ?yda b?dzie przeze? pos?dzony o antysemityzm?


Sugeruj? ?e ka?dy kto NIE b?dzie si? t?umaczy? b?dzie pos?dzony o antysemityzm.
 
 
Marecki
[Usunięty]

Wysłany: 2006-04-12, 11:18   

...wchodzimy na g??bok? wod?, prosz? tylko nei zaczynajcie o antysemityzmie.
 
 
Marcin Adamczyk 


Dołączył: 16 Sty 2006
Posty: 45
Skąd: Kwidzyn
Wysłany: 2006-04-13, 11:04   

W dzisiejszych czasach antysemityzm, kt?ry rozumie si? jako wszystko co kryt7ycznie odnosi si? do dzia?alno?ci Izraela. A judajczykowie czuj? si? obra?eni wszytskim, pomimo ?e sami zrobili z ludob?jstwa jakiego Niemcy dopu?cili si? na ich narodziie przedsi?biorstwo Holocaust...
_________________
Przeżyliśmy trzy zabory, przeżyjemy i Kaczory...
 
 
 
Wyświetl posty z ostatnich:   
Odpowiedz do tematu
Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku

Skocz do:  
System reklamy Test

Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group